Description

Vi inviterer nye pro bono-konsulenter til infomøte om Prospera.

Agenda:

  • Introduksjon
  • Vi går gjennom Prospera konsulentavtalen 
  • Presentasjon av Prospera og hvordan vi jobber
  • Samtale om idealisme, sosiale entreprenører, kompetanse og pro bono