Bli pro bono-konsulent!

Slik fungerer det å være frivillig konsulent i Prosperastiftelsen:

  • Du bidrar med din kompetanse og skaper samfunnsnytte for ideell sektor
  • Du blir en del av et landsdekkende nettverk med 1500 frivillige konsulenter fra privat og offentlig virksomhet
  • Gjennom tverrfaglige prosjekter får du nye perspektiver og lærer nye metoder og verktøy
  • Du mottar nyhetsbrev hvert halvår der nye prosjekter lanseres og melder din interesse til oss
  • Du får tilbud om å delta i et informasjonsmøte der du treffer andre konsulenter og lærer mer om Prosperastiftelsen
  • Når du er med på prosjekt donerer du 5 timer i uka etter ordinær arbeidstid over en 3 måneders prosjektperiode. Totalt 60 timer per prosjekt.


Dette er kriteriene du må innfri for å bli frivillig konsulent i Prosperastiftelsen:

  • Du kan vise til høyere utdanning og / eller tre års erfaring innen kompetansefeltet du ønsker å donere
  • Du må kunne donere 5 timer i uka i prosjektperioden på 3 måneder, når du er med på prosjekt
  • Du ønsker å motta nyhetsbrev om nye prosjekter 
  • Du tillater Prosperastiftelsen å lagre informasjon om deg og din kompetanse i vårt datasystem

Prosperastiftelsens administrasjon kvalitetssikrer søknader og tar kontakt med deg. Vi kontakter deg og innviterer til et informasjonsmøte.