Vis din interesse for et Prospera-prosjekt

Filter Projects By:

All Projects (3)

Please select the projects in which you are interested.


Date
08/15/2023 - 05/15/2023
Category
Kartlegging
Location
Oslo
Description

Blå Kors Barnas Stasjon.

Blå Kors Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud lokalisert i ni kommuner fordelt på seks fylker, som samler flere hjelpetiltak på ett sted. Hjelpetiltakene følger forskriften om tilskudd til barn og unge, som innebærer mestringsgrupper for foresatte, ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge, endrings-, støtte- og krisesamtaler til familier og foresatte, samt kompetanseøkning for foresatte gjennom kurs og veiledning.

Teamet skal hjelpe Blå Kors Barnas Stasjon med innsiktsarbeid, og skape mer samstemthet i aktivitetstilbudene på tvers av de ulike stasjonene. Det er ønskelig med en felles mal som alle stasjonene kan ta utgangspunkt i, men som åpner for lokal tilpasning.

Ønsket kompetanse:

 • Prosjektleder
 • Samfunnsviter
 • Strategi
 • Innsiktsarbeid/research/analyse
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Mentor

Les mer om prosjektet!


Category
Strategi
Location
Oslo
Description

Foreningen !les Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale.

Foreningen !les har nylig vedtatt en strategi for 2024-2026. Strategien har fire overordnete mål: 1) Å bli et nasjonalt kraftsentrum, 2) inspirere flere til å lese mer, 3) synliggjøre arbeidet, og 4) å utvikle organisasjonen. Pro bono-teamet skal utvikle en handlingsplan for utvikling av organisasjonen jf. punkt 4). Teamet skal gjøre en vurdering av dagens interne organisering, samt komme med forslag til hvordan foreningen kan bruke interne ressurser mer effektivt. Et eksempel på en aktuell problemstilling er at foreningen har mange prosjektledere som jobber mye for seg selv. Prosjektene blir dermed sårbare og personavhengige.

Ønsket kompetanse:

 • Prosjektleder
 • Organisasjonsutvikling
 • Strategi
 • Innsiktsarbeid/research/analyse
 • Kommunikasjon
 • Mentor

Les mer om prosjektet!


Date
08/15/2023 - 11/15/2023
Category
Strategi
Description

Miniøya er Norges største musikk- og kulturfestival for barn, og arrangeres over to dager i Tøyenparken i Oslo før skoleferien Prosperastiftelsen skal hjelpe i arbeidet med å utarbeide en strategi for Miniøya perioden 2024-2029. Miniøya er etablert som stiftelse, etter å ha vært driftet som et aksjeselskap fra 2009 til 31.12.2022. Den største endringen her er et vedtektsfestet formål om å være allmennyttig. Som nyopprettet stiftelse ønsker både styre og administrasjon seg en ny strategi. Probono-teamet skal hjelpe med å fasilitere strategiprosessen for styre, administrasjon og nøkkelpersoner i Miniøya, slik at de i fellesskap klarer å peke ut ny strategi som er økonomisk bærekraftig og som ivaretar Miniøya-DNAet. Formulere strategi Miniøya for 2024- 2029

Ønsket kompetanse:

 • prosjektleder
 • tjenstedesign
 • strategi
 • ledelse/management
 • organisasjonsutvikling
 • forretningsutvikling
 • fasilitering
 • prosjektmentor